Hydrosport Logotyp

Välkommen till oss!

Vi kan idag stolt säga att vi är en av världens ledande tillverkare
av vattenrutschbanor och vattenparksdesign. Hydro Sport
erbjuder helhetslösningar, där vi planerar, ritar och producerar
vattenrutschbanelösningar till badanläggningar. Vi erbjuder också
koncept för integration av avancerade ljus- och ljudeffektsystem.
I mer än 30 år har vi framgångsrikt konstruerat och installerat
över 900 rutschbanor i 36 länder.
Våra designers och konstruktörer har många års erfarenhet och
hanterar både nyproduktion, uppdatering av befintlig anläggning
och effektsystem.

Då vi äger vår egen fabrik har vi kontroll på hela
tillverkningsprocessen, från första skiss till installation.
Hydro Sport är en del av Malmsten-koncernen,
som är en stark samarbetspartner när det gäller alla
typer av badhusprodukter.
Säkerhet och kvalitet är ledord på Hydro Sport,
och vi är glada över att vi har så många återkommande
och nöjda kunder.